Facebook

 

Migawki

Kontakt

Bóg tak umiłował świat, 
dlatego nie chce śmierci grzesznika, 
lecz aby się nawrócił i żył.
 
zgrompasterz1

 

 ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC

 

MATKI DOBREGO PASTERZA 

 
    Należymy do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Jako pasterzanki stajemy u boku Dobrego pasterza, by z pomocą Jego Matki przemierzać drogi i bezdroża w poszukiwaniu zagubionej młodzieży. Szczególną troską i miłością otaczamy ludzi młodych, którzy utracili sens życia, nie mają pomocy ze strony swoich bliskich. Dla nich prowadzimy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ogniska wychowawcze i świetlice.        
    
zgrompasterz2Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom w rozwoju dzieci i młodzieży próbujemy też działać na rzecz integracji rodziny poprzez troskę o wychowanie małych dzieci w przedszkolach i ochronkach, a także poprzez pedagogizację rodziców.  Ogromną pomocą w działalności na rzecz ratowania dziewcząt i kobiet zagrożonych demoralizacją, a także tych którzy prowadzą niemoralny tryb życia, jest życie pokuty i modlitwy. 
   Jesteśmy siostrami bezhabitowymi. Strój świecki jest środkiem oddziaływania apostolskiego. W ten sposób mamy większe szanse być bliżej ludzi i oddziaływać przez postawę i autentycznie chrześcijański przykład życia. Chcemy pomóc ludziom zrozumieć, że Ewangelia jest aktualna na każdy czas, że można być dobrym chrześcijaninem w każdym miejscu i zawodzie, że to zależy od woli trwania przy Bogu. Myśl ta posłużyła naszemu założycielowi bł. Honoratowi Koźmińskiemu, który kontemplując życie Świętej Rodziny stał się prekursorem w tworzeniu nowych form życia zakonnego - bezhabitiwego.
  W Lublinie istnieją dwie nasze placówki oraz jedna w Dąbrowicy k. Lublina. Dom Zgromadzenia na Poczekajce pod nazwą "Dom Ciepła" prowadzi działalność mającą na celu pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i ich rodzinom.
     
     O
rganizujemy także skupienia dla dziewcząt mające na celu pogłębienie wiary i zbliżenie się do Boga przez medytację Słowa Bożego. Dziewczęta powyżej 15 roku życia mogą zgłaszać swój udział pod nr. tel. 502-14-15 lub  746-97-31.

  Na terenie naszej parafii w latach 1988 - 2004 opiekowaliśmy się dziećmi w wieku przedszkolnym, obecnie prowadzimy opiekę nad młodzieżą żeńską studiującą.

zgrompasterz3

 
 
 
 
Nasz adres:
Siostry Pasterzanki 
 
ul. Brzozowskiego 8
20-807 Lublin
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl