Facebook

 

Migawki

Kontakt

Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych

 

   Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogą żyć intensywnym życiem eucharystycznym. Mogą i powinni adorować Ciało Chrystusa. Tym goręcej, że nie mogą przyjmować komunii. Muszą i powinni czynić to duchowo, to znaczy intensywnie w swym sercu pragnąc Ciała Jezusa.

Daniel Ange „Twoje ciało”

 

    Kościół, ustami Jana Pawła II (adhortacja „Familiaris Consortio” z roku 1981), wzywa duszpasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, żyjącym w powtórnych – tylko cywilnych – związkach.
     Przeciwstawiając się pokusom relatywizowania Ewangelii i szukania łatwych rozwiązań, Kościół pragnie, aby pary niesakramentalne odkryły wszystkie możliwe drogi ciągłego zbliżania się do Boga.
   Zachęca ich do słuchania Słowa Bożego, uczestnictwa we Mszy Świętej, do wytrwania w modlitwie, do odpowiedniego wychowywania dzieci, do podejmowania inicjatyw charytatywnych oraz do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby – jak uczy Jan Paweł II – „w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę”.

 W naszej Archidiecezji służy temu 
Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych,

które od kilku lat działa przy parafii Wieczerzy Pańskiej (Księża Pallotyni)

    Spotkania:
2-ga niedziela miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) - godz. 15.00
   Msza święta i konferencja na wybrany temat 

dwa razy w roku (w Adwencie i w Wielkim Poście ) odbywają się rekolekcje

    Literatura:
Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne?, Kraków 2006
Paciuszkiewicz M., Drogi powrotu. O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych, w separacji i rozwiedzionych żyjących samotnie, Ząbki 1999
Paciuszkiewicz M., Jesteście w Kościele, Warszawa 1993
Pałyga J., Oni też chcą być wierni, Ząbki 1999 
Pałyga J., Rozwiedzeni do rozwiedzionych. Rekolekcje adwentowe, Ząbki 2004
Salij
 J., Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne, Poznań-Kraków 2000 

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl