Facebook

 

Migawki

Kontakt

fot16Księża i Bracia Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, SAC) przybyli do Lublina w 1958 r. i zamieszkali na Sławinku, al. Warszawska 48 (wówczas wieś Sławinek 48). Zamieszkali tu księża studiujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1967 r. w domu na piętrze urządzono kaplicę domową, do której na Mszę św. przychodzili sąsiedzi. Ówczesny proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła, ks. prałat Józef Dąbrowski, akceptując nasze prace duszpasterskie, oddał pod naszą opiekę kaplicę cmentarną przy ul. Lipowej.
 
Od 1. września 1970 r. regularnie w każdą niedzielę odprawiano Mszę Świętą dla wiernych. W dwóch salkach odbywały się katechezy dla dzieci i młodzieży. Za zgodą księdza proboszcza parafii garnizonowej udzielano wszystkich sakramentów. Mimo sprzeciwu ówczesnych władz miejskich, garaż przerobiono na kaplicę. Na okres kilku lat została ona zamknięta. Dopiero w Wielki Czwartek 14. kwietnia 1976 r., za pozwoleniem ówczesnych władz, odprawiono uroczystą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. 
 
Przez kilka kolejnych lat Pallotyni prowadzili w powstałej kaplicy duszpasterstwo nieformalne. Zmieniło się to 4. stycznia 1983 r., gdy JE Bp Bolesław Pylak "kierując się troską o odpowiednią organizację duszpasterstwa w Lublinie" powierzył Pallotynom "pełną opiekę nad wiernymi korzystającymi z kaplicy (...) przy al. Warszawskiej 48". 

Mocą dekretu z dnia 17. czerwca 1983 r. JE Ordynariusz Lubelski Bp Bolesław Pylak ustanowił na Sławinku parafię pod wezwaniem WIECZERZY PAŃSKIEJ, a ks. Romana Tkacza SAC ustanowił pierwszym proboszczem.
 
 
Wspólnota parafialna szybko powiększała się i kaplica stawała się za mała. Ksiądz Tkacz podjął starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Wykupił plac o pow. 400 m kw. przy Al. Warszawskiej 31.

Od 18. sierpnia 1984 r. nowym proboszczem został ks. Jerzy Błaszczak SAC, który kontynuował rozpoczęte prace poprzednika. 
Dnia 20. stycznia 1986 r. otrzymał pozwolenia na budowę kościoła parafialnego przy Al. Warszawskiej 31.
 
W tym samym roku 19. października sufragan lubelski biskup Jan Śrutwa poświęcił plac pod budowę kościoła. Budowę, według planów Bożeny i Zbigniewa Szeligów, rozpoczęto 3. sierpnia 1987 r. 
Był to czas wielkiego wysiłku całej wspólnoty parafialnej, by możliwie szybko wybudować kościół i plebanię.
 
Dnia 5. czerwca 1988 r. biskup Jan Śrutwa wmurował kamień węgielny, przywieziony z Wieczernika Jerozolimskiego, a poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II 9. czerwca 1987 r. w czasie pobytu w Lublinie. Prace przy budowie kościoła gromadziły wszystkich wiernych niezależnie od wieku, płci czy zawodu.
 
Pierwszą Mszę Świętą w kościele dolnym, w spartańskich, surowych warunkach odprawiono 19. marca 1989 r.
 
fot03
fot01
fot04
 
Od sierpnia 1993 r. nowym proboszczem parafii został ks. Andrzej Jasiński SAC. Na miarę możliwości i potrzeb duszpasterskich wykończony został kościół dolny.
W czerwcu 1995 r. odbyły się Misje parafialne, które przeprowadzili Ojcowie Redemptoryści. Rozpoczęły się też prace w górnej świątyni, by jak najrychlej stała się ona domem modlitwy. 

W 1998 r. kolejnym proboszczem został ks. Jan Latoń SAC. To głównie dzięki jego zaangażowaniu i animacji parafian prace wykończeniowe nabrały wyjątkowego tempa.
Jego wysiłki zostały uwieńczone sukcesem, gdyż Jubileuszową Pasterkę 2000 r. odprawiono uroczyście już w nowej świątyni. 
 
pasterka_1999
 
Na tym jednak nie zakończono pracy. W kolejnych latach teren wokół kościoła został obficie przyozdobiony roślinnością i położono kostkę. Wszystkie te inicjatywy zmierzały do tego, aby świątynia była jak najlepiej przygotowana na moment uroczystego poświęcenia.
 
Niezwykle ważnym momentem stał się dzień 16. czerwca 2005 r., gdy na granicy parafii Ksiądz Proboszcz i Parafianie powitali Kopię Obrazu MB Częstochowskiej. Przygotowaniem były wcześniejsze Misje Święte, które poprowadzili Księża Sercanie.
 
Ukoronowaniem tych wszystkich wysiłków stał się dzień 15. czerwca 2008 r. JE Arcybiskup Józef Życiński (w asyście licznie przybyłych kapłanów) dokonał uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego. Jako pamiątka tego wydarzenia przed świątynią został zasadzony dąb (pobłogosławiony przez Papieża Benedykta XVI), któremu nadano imię "Św. Wincenty Pallotti".
 
poswiecenie_kosciola2008.18_obrzedy
 
Kolejnym proboszczem parafii był ks. Wiesław Lenart SAC. Pełnił swoją kadencję od 2. sierpnia 2008 r. do 6. sierpnia 2011 r. 
 
Dnia 7. sierpnia 2011 r. na nowego proboszcza został mianowany ks. Zdzisław Słomka SAC. Posługę proboszcza pełnił do 6 sierpnia 2017 r.
 
Jego następcą i aktualnym proboszczem jest ks. Artur Manelski SAC. 
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl