1947156
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
209
666
8200
831621
44039
45368
1947156

Liturgia

 

Migawki

Kontakt

fot16
Do Lublina Księża i Bracia Pallotyni

(Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)
przybyli w 1958 r.
i zamieszkali na Sławinku, Al. Warszawska 48
(wówczas wieś Sławinek 48).
Zamieszkali tu księża studiujący na KUL-u.

W 1967 r. w domu na piętrze urządzono kaplicę domową, do której na Mszę św. przychodzili sąsiedzi. Ówczesny proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła, ks. prałat Józef Dąbrowski, akceptując nasze prace duszpasterskie, oddał pod naszą opiekę kaplicę cmentarną przy ul. Lipowej.
Od 1. września 1970 r. regularnie w każdą niedzielę odprawiano Mszę św. dla wiernych. W dwóch salkach odbywały się katechezy dla dzieci i młodzieży. Za zgodą ks. proboszcza parafii garnizonowej udzielano wszystkich sakramentów. Mimo sprzeciwu ówczesnych władz miejskich, garaż przerobiono na kaplicę. N
a okres kilku lat została ona zamknięta. Dopiero w Wielki Czwartek 14. kwietnia 1976 r., za pozwoleniem ówczesnych władz, odprawiono uroczystą Mszę św. WIECZERZY PAŃSKIEJ. 
Przez kilka kolejnych lat Pallotyni prowadzili w powstałej kaplicy duszpasterstwo nieformalne. Zmieniło się to 4. stycznia 1983 r., gdy JE Ks. Bp Bolesław Pylak "kierując się troską o odpowiednią organizację duszpasterstwa w Lublinie" powierzył Pallotynom "pełną opiekę nad wiernymi korzystającymi z kaplicy (...) przy al. Warszawskiej 48". 

M
ocą dekretu z dnia 17. czerwca 1983 r. JE Ordynariusz Lubelski Bp Bolesław Pylak ustanowił na Sławinku parafię pod wezwaniem WIECZERZY PAŃSKIEJ, a ks. Romana Tkacza ustanowił pierwszym proboszczem.
 
W
spólnota parafialna szybko powiększała się i kaplica stawała się za mała. Ksiądz Tkacz podjął starania o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. 
fot01Wykupił plac o pow. 400 m kw. przy Al. Warszawskiej 31.

Od 
18. sierpnia 1984 r. nowym proboszczem został ks. Jerzy Błaszczak, który kontynuował rozpoczęte prace poprzednika. 
Dnia 20. stycznia 1986 r. otrzymał pozwolenia na budowę kościoła parafialnego przy Al. Warszawskiej 31.
W tym samym roku 19. października sufragan lubelski biskup Jan Śrutwa poświęcił plac pod budowę kościoła. Budowę, według planów Bożeny i Zbigniewa Szeligów, rozpoczęto 
3. sierpnia 1987 r. 
fot04Był to czas wielkiego wysiłku całej wspólnoty parafialnej, by możliwie szybko wybudować kościół i plebanię.
Dnia 5. czerwca 1988 r. biskup Jan Śrutwa wmurował kamień węgielny, przywieziony z Wieczernika Jerozolimskiego a poświęcony przez Ojca św. 9. czerwca 1987 r. w czasie pobytu w Lublinie. Prace przy budowie kościoła gromadziły wszystkich wiernych niezależnie od wieku, płci czy zawodu.
fot03
Pierwszą Mszę św. w kościele dolnym, w spartańskich, surowych warunkach odprawiono 19. marca 1989 r. 

O
d sierpnia 1993 r. nowym proboszczem parafii został ks. Andrzej Jasiński. 
Na miarę możliwości i potrzeb duszpasterskich wykończony został kościół dolny.
W czerwcu 1995 r. odbyły się Misje parafialne, które przeprowadzili Ojcowie Redemptoryści. Rozpoczęły się też prace w górnej świątyni, by jak najrychlej stała się ona domem modlitwy. 
pasterka_1999
W 1998 r. kolejnym proboszczem został ks. Jan Latoń. 
To głównie dzięki jego zaangażowaniu i animacji parafian prace wykończeniowe nabrały wyjątkowego tempa.
Jego wysiłki zostały uwieńczone sukcesem, gdyż Jubileuszową Pasterkę 2000 r. odprawiono uroczyście już w nowej świątyni. 
Na tym jednak nie zakończono pracy. W kolejnych latach teren wokół kościoła został 
obficie przyozdobiony roślinnością i położono kostkę. Wszystkie te inicjatywy zmierzały do tego, aby świątynia była jak najlepiej przygotowana na moment uroczystego poświęcenia.
Niezwykle ważnym momentem stał się dzień 16. czerwca 2005 r., gdy na granicy parafii Ks. Proboszcz i Parafianie powitali Kopię Obrazu MB Częstochowskiej. Przygotowaniem były wcześniejsze Misje Święte, które poprowadzili Księża Sercanie.
poswiecenie_kosciola2008.18_obrzedyUkoronowaniem tych wszystkich wysiłków stał się dzień 15. czerwca 2008 r. JE Arcybiskup Józef Życiński (w asyście licznie przybyłych kapłanów) dokonał uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego. Jako pamiątka tego wydarzenia przed świątynią został zasadzony dąb (pobłogosławiony przez Papieża Benedykta XVI), któremu nadano imię "Św. Wincenty Pallotti".
 
Kolejnym proboszczem parafii był ks. Wiesław Lenart. Pełnił swoją kadencję od 2. sierpnia 2008 r. do 6. sierpnia 2011 r. 
Dnia 7. sierpnia 2011 r. na nowego proboszcza został mianowany ks. Zdzisław Słomka. Posługę proboszcza pełnił do 6 sierpnia 2017 r. Jego następcą i aktualnym proboszczem jest ks. Artur Manelski. 
 

POLECAMY * POLECAMY * POLECAMY * POLECAMY * POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl