Facebook

 

Migawki

Kontakt

imag  "Raz powiedziane TAK 
rozbrzmiewa echem Twego zawierzenia, Panie..."
     Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek  
portret_m._jadwiga_kuleszazałożyła w 1917 r. Polka, Matka Jadwiga Józefa Kulesza.
    Duchowość Zgromadzenia wyrasta z Reguły św. Benedykta, będącej odbiciem Słowa Bożego. W myśl Reguły: "Niechaj nic im nie będzie droższe od Chrystusa" (RB 72, 11)     
 
  Siostry Benedyktynki otaczają szczególną
ph_a06
czcią Najświętsze Serce Jezusa, 
Maryja, Matka Kościoła,
 
zawsze wierna Bogu i otwarta na potrzeby człowieka jest dla Sióstr wzorem życia wewnętrznego i apostolskiej gorliwości.
 
 
 
 Siostry - przez świadectwo życia konsekrowanego - realizują benedyktyńską zasadę: MÓDL SIĘ i PRACUJ.
 Włączają się także w zbawcze dzieło Kościoła poprzez pracę apostolską i misyjną. obrazPodejmują trud wychowywania dzieci i młodzieży przez katechizację, pracę w domach specjalnej troski. Angażują się również w pracę wśród żeńskiego laikatu, pracują przy parafiach jako zakrystianki i organistki.
    "Nie wyście Mnie wybrali, ojciec_sw_caluje_eliaszaale Ja was wybrałem" (J 15, 16)
Te słowa są nie tylko dane, ale i zadane.
Siostry
codziennym życiem są zobowiązane do dawania świadectwa Chrystusowi, który jest Droga, Prawdą i Życiem.
  przedszkole   
Na terenie naszej parafii dom Sióstr Benedyktynek 
znajduje się na ul. Blachnickiego 9.
 
Mieszkają w nim Siostry studiujące, które przez modlitwę, 
naukę i pracę oraz całkowity dar z siebie, złożony w akcie profesji i
 realizowany w życiu, dążą  do tego, aby

"Bóg był we wszystkim uwielbiony" (RB 57,9).
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl