Facebook

 

Migawki

Kontakt

dom_plebania
Wspólnota Pallotyńska
Al. Warszawska 31
 
 
stan osobowy wspólnoty z dnia 26.08.2019 r.
 
Ks. dr Artur Manelski

rektor, proboszcz

Ks. mgr Sebastian Kołodziejski
wikariusz
Ks. mgr Dariusz Zalewski   
wikariusz
Ks. mgr Paweł Zieja
doktorant teologii Fundamentalnej KUL

Br. Marek Kuźmiczuk

zakrystianin

Ks. dr Andrzej Zelek wicerektor, 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego

Ks. mgr Rafał Machłajewski

prefekt Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego

Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
profesor KUL
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki  
profesor KUL
Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski 
emerytowany profesor KUL
Br. Mieczysław Mystkowski
emeryt

 

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl