Facebook

 

Migawki

Kontakt


Zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki

           www.cmw.waw.pl (kliknij) 

 

 

 

 

 

 


J
esteśmy żywym "dziękuję"
 wobec
Maryi Wspomożycielki
w służbie wszystkim młodym,
zwłaszcza najbardziej ubogim. 
J
est nas 15 tysięcy
obecnych na wszystkich kontynentach
w 89 krajach świata.

Tworzymy razem wspólnotę apostolską,
w której dziewczęta mogą doświadczać radości życia dla Boga w służbie innym.

 

 

 

  Modlitwa życia

  

jest naszym radosnym hymnem

 

uwielbienia. 

 
Przeplata ona chwile dnia, abyśmy mogły być dla drugich.

Cechą charakterystyczną naszego powołania w Kościele jest
                        system prewencyjny,

polegający na obecności wychowawczej, oddziałującej jedynie siłą

perswazji i miłości.

W
spółpracują z nami dziewczęta,
rodzice, wychowawcy świeccy,
byłe wychowanki,
pomocnicy salezjańscy.

 

Z naszych domów tworzymy wspólnie środowiska wychowawcze,
w których dzieli się radość, nadzieję, zadania i oczekiwania.

 

 

        

 

Ważnym elementem naszej duchowości jest misyjność,
wyrażająca się 
w gotowości służenia innym 
w odległych częściach świata.         

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl