Facebook

 

Migawki

Kontakt

Nie ma złych kapłanów. Są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”.

(św. Jan Maria Vianney)

 

 

 

Apostolat Margaretka jest ruchem osób świeckich, które włączyły się w pomoc Kościołowi poprzez modlitwę w intencji kapłanów. Jako „duchowa adopcja kapłana w modlitwie”, jest on szczególnym narzędziem Bożej Opatrzności i miłości jego patronki, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, do kapłanów i ludzi, do których zostali posłani.

 

Nazwa Apostolatu jest związana z osobą Margaret O'Donnell (Kanada), która jako dziecko, chociaż była całkowicie sparaliżowana na skutek choroby Heinego-Medina, potrafiła swoje cierpienie i modlitwę ofiarować w intencji księży, proboszcza i parafii. Po jej śmierci (1933 – 1978), tę modlitewną służbę podjęła prof. Lousie Wald, która w 1981 r. w Medjugorie założyła apostolat modlitewny za kapłanów i nazwała go „Margaretką”. Symbolem tego założonego przez ludzi świeckich Apostolatu stał się delikatny i piękny, a jednocześnie silny polny kwiat margaretki (jastrun właściwy). Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę, umocowane w glebie Kościoła i ożywione łaską Ducha Świętego. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona (i nazwiska) siedmiu osób, każda w jednym dniu tygodnia, które dobrowolnie zobowiązały się do modlitwy w jego intencji.

 

Zasada Apostolatu jest prosta. Margaretkę tworzy wspólnota siedmiu osób. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za konkretnego, imiennie wskazanego kapłana (za życia i po jego śmierci), w wyznaczonym dla niej dniu tygodnia. Można wybrać i ofiarować Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej dowolną modlitwę, np. Koronkę Pokoju, dziesiątek Różańca Św., udział we Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub każdą inną modlitwę. Ważne jest, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił. Liczy się wytrwałość i wierność dobrowolnie złożonemu przyrzeczeniu: "Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza ......... Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

 

Pierwsza Margaretka została założona w 1981 r. w intencji ojca Jozo Zovko, ówczesnego proboszcza parafii w Medjugorie. Wzruszony kapłan wspominał: „Wtedy oni złożyli przed Bogiem przysięgę, że będą się modlić za mnie przez całe swe życie! (....) Matka Boża właśnie tego chce, żeby chrześcijanie umieszczali kapłanów w centrum swej modlitwy (...) Módlcie się za nas kapłanów każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi (...). Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie tego, czym jest Kościół.” Każda Margaretka jest odpowiedzią na orędzie wypowiedziane w Medjugorie, gdzie Matka Boża płakała z powodu zdrady powołania i utraty wiary, jaka nastąpiła u wielu kapłanów, i z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej i duchowej ochrony Kościoła. Prosiła także: "Módlcie się za kapłanów, nie osądzajcie ich. Mój Syn ich wybrał i tylko On może ich osądzić".

 

Oprócz tzw. „wieczystej” modlitwy za kapłana (za jego życia i po śmierci) znane są inne odmiany Margaretek, gdzie grupa osób przyjmuje na siebie obowiązek modlitewny na określony czas (np. na rok) lub do końca życia Kapłana.

 

To nie jest obciążenie ani obowiązek nie do udźwignięcia. Nie trzeba organizować spotkań czy zbierać się na modlitwę. Oznacza to odmówienie np. jednego dziesiątka Różańca Św. w jednym wybranym dniu tygodnia za jednego wybranego Kapłana. Można należeć do wielu Margaretek i modlić się za wielu Kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia lub nawet za kilku Kapłanów w jednym dniu (wtedy należy odmówić właściwą modlitwę oddzielnie za każdego z nich). Każdy może modlić się o dowolnej godzinie i  miejscu.

 

W parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie Margaretki modlą się już od wielu lat. Nigdy jednak nie będzie ich wystarczająco dużo. Nieustająca modlitwa jest to najwspanialszy prezent, jaki możemy podarować naszym Kapłanom i sobie jako wspólnocie żywego Kościoła!

 

Zapraszamy wszystkich do tworzenia modlitewnych Margaretek! Osoby chętne, aby włączyć się w to dzieło, mogą zgłosić się do Księdza Proboszcza (tel. 510 215 530). Można również skontaktować się z p. Urszulą (tel. 514 673 003).

 

Dziękujmy Bogu za możliwość włączenia się w ten Apostolat. Prosimy Matkę Najświętszą o kierowanie naszymi sercami, abyśmy mogli wytrwale i wiernie modlić się w intencji powierzonego nam Kapłana i wspierać go w dążeniu do świętości i w dobrym wypełnianiu powołania kapłańskiego.

 

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

 

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni

i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy

i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

 

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,

by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

 

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl