Facebook

 

Migawki

Kontakt

 
nmp

ZGROMADZENIE
 
CÓREK 
NAJCZYSTSZEGO SERCA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 
o_kozminski
                  Zgromadzenie powstało 8 grudnia 1885 roku w Wilnie z inicjatywy bł. O. Honoratapaula_malecka Koźmińskiego kapucyna (1829-1916), przy współudziale Matki Pauli Maleckiej (1853-1927) jako wspólnota życia ukrytego przeznaczona do pracy wychowawczo - nauczycielskiej.
 
Mimo ścisłej konspiracji i represji ze strony rządu carskiego, Zgromadzenie rozwijało się prężnie, obejmując swą działalnością tereny Cesarstwa Rosyjskiego, aż po Syberię.

C
elem głównym Zgromadzenia jest chwała Boża, którą wyrażamy poprzez całkowite poświęcenie się Bogu w doskonałej miłości, przez realizację trzech ślubów: czystości, ubóstwa    i posłuszeństwa.
Nie ujawniając na zewnątrz swej przynależności do stanu zakonnego, mamy większą możliwość oddziaływania apostolskiego w różnych środowiskach, zwłaszcza tam, gdzie działalność urzędowa Kościoła jest utrudniona.
Zadania apostolskie realizujemy wśród dzieci i młodzieży, podejmując pracę w przedszkolach, domach dziecka, internatach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
Obecnie pracujemy w wielu placówkach w kraju i poza jego granicami (Brazylia, Włochy, Niemcy, Francja, Ukraina, Litwa, Białoruś).
s_sercanki_2
W Lublinie, przy Al. Warszawskiej 48, prowadzimy Bursę dla Młodzieży Żeńskiej ze szkół ponadpodstawowych. Zapewniamy dziewczętom całodzienne utrzymanie, dobre warunki nauki, opiekę i wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich. Służymy wszelką pomocą w kształtowaniu właściwych postaw religijno-moralnych, społecznych             i patriotycznych.

s_sercanki_1
 
W naszej Bursie między siostrami i uczennicami panuje atmosfera miłości, współpracy i wzajemnego wspomagania się. Dwa razy do roku organizujemy w naszej kaplicy domowej rekolekcje dla dziewcząt.
Siostry Sercanki 
Al. Warszawska 48 
20-803 Lublin 
tel. (81)533-21-50 
 
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl