2808554
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
803
823
6657
1677006
49028
82658
2808554

Facebook

 

Migawki

Kontakt

franc_duff

 

Legion Maryi
jest apostolskim ruchem katolików świeckich
   Powstał w Irlandii w 1921 r. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980, genialny działacz apostolatu świeckich. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata.

 

   W Polsce Legion rozpoczął swoją działalność - dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka - w 1948 r. Dopiero w latach osiemdziesiątych ub. wieku nastąpił rozkwit tego ruchu. W wielu diecezjach powstały liczne koła Legionu.

     Legioniści opierają swoją duchowość na pokorze i pobożności Maryi. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka za pośrednictwem Najświętszej Pani. Maryja w tym dziele potrzebuje oddanych Jej ludzi. Legioniści podejmując pracę apostolską, docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swojego Syna.

    Celem Legionu Maryi jest uwielbienie Boga i zdobycie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską. Praca Legionu oparta jest na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary. Legion działa w parafii za zgodą swego księdza proboszcza i pod stałą opieką kapłana.

     Są dwa rodzaje członków: aktywni, działający czynnie, oraz członkowie pomocniczy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych.

   Legioniści, działający aktywnie, m.in. nawiązują kontakty apostolskie z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie, odwiedzają samotnych i chorych w domach, szpitalach i zakładach opieki społecznej, pracują wśród ludzi uzależnionych (np. alkoholicy, narkomani) spotykają się z więźniami, prowadzą dialogi z różnowiercami i osobami zagrożonymi przez sekty, organizują czuwania modlitewne przed Najświętszym Sakramentem, propagują idee orędzia fatimskiego, współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską, prowadzą kolportaż prasy i książki religijnej, służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie.

   Opiekunem Legionu Maryi w Polsce jest obecnie biskup pomocniczy Diecezji Płockiej Roman Marcinkowski.


  legion     W 1993 roku również przy naszej Parafii został powołany apostolat Legionu Maryi. Obecnie działają dwa prezydia Legionu Maryi. Pierwsze prezydium pw. Matki Bożej Miłości (powstało w 1993 r.), drugie prezydium pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask - powstało w 2005 roku. Spotkania odbywają się w poniedziałki iwtorki po Mszy Świętej wieczornej w sali przy zakrystii.
      Na czele grupy stoi Prezydium, który tworzy: prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik. Legion jest zobowiązany do wierności względem pasterzy Kościoła. 
  
      Zasadniczym obowiązkiem legionistów jest pogłębianie życia wewnętrznego poprzez naśladowanie Maryi, zwłaszcza Jej pokory. Służą temu tematyczne rozważania zawarte w podręczniku formacji. Ponadto legioniści pielęgnują specjalne nabożeństwo do Matki Bożej i podejmują apostolat modlitwy. Częste uczestnictwo w Eucharystii utwierdza obecność Chrystusa w sercach. Szczególnym czasem są dla nas rekolekcje zamknięte.
    Rzeczywiste nabożeństwo do Maryi prowadzi w stronę apostolatu. Tak więc nawiedzamy szpitale, pomagamy ludziom zaniedbanym i opuszczonym, podejmujemy prace na rzecz parafii. 
   Sprawozdania z wykonanych prac składamy na cotygodniowych spotkaniach formacyjno-modlitewnych, które odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek po wieczornej Mszy Świętej.

    Szeregi Legionu stoją otworem dla wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro Kościoła. Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Kościoła jest Matką każdego z nas.
Pod Jej sztandarami naprawdę warto służyć.
 
Opiekunem duchowym 2 Prezydiów LM w naszej parafii jest
ks. proboszcz Zdzisław Słomka SAC.
 
 
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl