Facebook

 

Migawki

Kontakt

 
 
mb_patronka_dobrej_smierci
STOWARZYSZENIE
MATKI BOSKIEJ
PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI

 
Stowarzyszenie zostało zatwierdzone 22 lipca 1908 roku przez papieża Piusa X.
Jest ono otwarte dla wszystkich.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem modlitewnym,
które ma przez życie modlitwą i spełnianie dobrych uczynków
przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.
 
Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednywać:
- dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej,
- dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia,
- dla wszystkich - dobrą i świętą śmierć
.
 
Hasłem i mottem życia członków Stowarzyszenie są słowa Chrystusa:
„Czuwajcie... Módlcie się... Bądźcie gotowi"

Problem śmierci dotyka każdego człowieka, ponieważ umieranie jest nieubłaganą rzeczywistością. Człowiek wiary wie doskonale, że śmierć jest „bramą” do życia wiecznego, na które zasługuje się całym swoim życiem. Spośród osób, które każdego dnia odchodzą z tego świata, większość - nawet katolików - nie jest należycie przygotowana na tę chwilę.
 
Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:
I. Wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci,
II. Wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3 razy Zdrowaś Maryjo z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami, św. Józefie - módl się za nami,
III. Modlitwa przepisana dla II stopnia, oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.
 
W naszej parafii Stowarzyszenie powstało w 2006 roku 
z inicjatywy ks. Ireneusza Chmielowskiego SAC.
 
Koordynatorem wspólnoty jest Pani Krystyna Szołdra
 
Spotykamy się w każdy IV piątek miesiąca
na Mszy Świętej o godzinie 15.00

(Godzina Miłosierdzia) 
modląc się o życie w łasce uświęcającej i dobrą śmierć.

 
Papież Benedykt XV, zachęcając do włączenia się w dzieło Stowarzyszenia powiedział,
że „jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zabłąkanej duszy”.
 
Bardzo serdecznie zapraszamy nowe osoby, które poprzez modlitwę pragną uczestniczyć
w dobrym przygotowywaniu się na spotkanie z Bogiem
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl