Facebook

 

Migawki

Kontakt

effatha_odnowa_w_duchu_swietym
"Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną".
Ap 3, 20
 
 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Effatha" jest grupą modlitewną, należącą do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Odnowa nie posiada żadnego założyciela ani grupy założycieli i nie ma jednolitej formy, chociaż jest ruchem o zasięgu światowym. Tworzą ją grupy modlitewne o bardzo różnych zaangażowaniach.
 
Podstawą ich istnienia jest to samo doświadczenie i te same cele:
 
  • zachęcanie do osobistej relacji z Jezusem, tzn. dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi;
  • zachęcanie do osobistej relacji z Duchem Świętym, tzn. przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego miłości i mocy.

 

Te dwie łaski często przychodzą łącznie w doświadczeniu nazwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, bądź „odnowieniem w Duchu Świętym”. Wiąże się to z ujawnieniem się darów Ducha Świętego nazywanych charyzmatami – opisanymi miedzy innymi w 1 Liście do Koryntian. Są one udzielane przez Ducha Świętego w celu posługiwania w Kościele oraz głoszenia Dobrej Nowiny światu. Dla umożliwienia współpracy miedzy grupami, zespołami koordynatorów na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i krajowym w 1978 roku utworzono Międzynarodową Radę – obecnie Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) w Rzymie.

 
W naszej parafii wspólnota Effatha spotyka się na wspólnej modlitwie i formacji w każdy poniedziałek w godzinach 19:00 - 21:00 w bocznej kaplicy Miłosierdzia Bożego (obecnie, ze względu na pandemię, w kościele). Wspólnota uczestniczy również we Mszy o 18:00, poprzedzającej spotkanie.
 
 
Nasza wspólnota parafialna, powstała w 1981 roku, gromadzi osoby na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się doświadczeniem otrzymywania łask. W spotkaniu może uczestniczyć każdy, nawet osoby przypadkowe. Nie ma listy członków ani zapisów czy też deklaracji. Człon główny wspólnoty tworzy Rada z liderem świeckim, kapłan, który jest opiekunem wspólnoty (obecnie wikariusz parafii - ks. Sebastian Kołodziejski SAC) oraz grupa osób, które trwają w Przymierzu.
 
Podczas roku akademickiego, oprócz spotkań w poniedziałki i Mszy Świętej w niedzielę, wspólnota prowadzi rekolekcje np. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz rekolekcje w czasie wakacji. Uczestniczy też w dziełach inicjowanych przez koordynatora Grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej i podlegającą mu radę liderów wspólnot naszej archidiecezji. Bierze też udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Odnowy np. w Częstochowie.
 
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Effatha zaprasza na Mszę wotywną o Duchu Świętym o 18:00, po Mszy odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu modlitwa uwielbienia do godziny 21:00.
 
W wigilię Zesłania Ducha Świętego Wspólnota przygotowuje uroczyste czuwanie oraz Mszę wigilijną w nocy, oczekując uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl