2600446
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
Last Week
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
501
1174
19390
1475980
86001
74008
2600446

Liturgia

 

Migawki

Kontakt

effatha_odnowa_w_duchu_swietym
"Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną".
Ap 3, 20
 
WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
"Effatha"

 
Kościół Wieczerzy Pańskiej
Lublin, Al. Warszawska 31
(obecnie Kaplica Miłosierdzia Bożego) 
Effatha jest grupą modlitewną, należącą do Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Odnowa nie posiada żadnego założyciela ani grupy założycieli i nie ma jednolitej formy, chociaż jest ruchem o zasięgu światowym. Tworzą ją grupy modlitewne o bardzo różnych zaangażowaniach.
 
Podstawą ich istnienia jest to samo doświadczenie i te same cele:
- zachęcanie do osobistej relacji z Jezusem, tzn. dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi;
- zachęcanie do osobistej relacji z Duchem Świętym, tzn. przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego miłości i mocy.
 
Te dwie łaski często przychodzą łącznie w doświadczeniu nazwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, bądź „odnowieniem w Duchu Świętym”. Wiąże się to z ujawnieniem się darów Ducha Świętego nazywanych charyzmatami – opisanymi miedzy innymi w 1 Liście do Koryntian. Są one udzielane przez Ducha Świętego w celu posługiwania w Kościele oraz głoszenia Dobrej Nowiny światu. Dla umożliwienia współpracy miedzy grupami, zespołami koordynatorów na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i krajowym w 1978 roku utworzono Międzynarodową Radę – obecnie Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) w Rzymie.
 
Wspólnota Effatha,
która spotyka się w kościele Księży Pallotynów,
powstała w 1981 roku. w każdy poniedziałek, w godz. 19.oo-21.oo - Spotkanie modlitewno-formacyjne
 
Gromadzi ona osoby na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, dzieleniu się doświadczeniem otrzymywania łask. W spotkaniu może uczestniczyć każdy, kto przyjdzie w poniedziałek (w godz. 19.oo-21.oo) do kaplicy Miłosierdzia Bożego, nawet zupełnie przypadkowo. Nie ma listy członków ani zapisów czy też deklaracji. Człon główny wspólnoty tworzy Rada z liderem świeckim, kapłan, który jest opiekunem wspólnoty (obecnie ks. Sebastian Kołodziejski SAC) oraz grupa osób, które trwają w Przymierzu.
Podczas roku akademickiego, oprócz spotkań w poniedziałki i Mszy Świętej w niedzielę, wspólnota prowadzi rekolekcje np. dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz rekolekcje w czasie wakacji. Uczestniczy też w dziełach inicjowanych przez koordynatora Grup Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej i podlegającą mu radę liderów wspólnot naszej archidiecezji. Bierze też udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Odnowy np. w Częstochowie.
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl