Facebook

 

Migawki

Kontakt

 "Bądź dobry jak chleb..."
 
 
Grupa liczy kilkanaście osób. Zadaniem grupy jest organizowanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom w parafii.
 
Działalność Grupy Charytatywnej obejmuje przygotowanie paczek żywnościowych świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
 
Fundusze na paczki uzyskujemy ze zbiórek pieniężnych przeprowadzanych w niedziele przed Świętami. Dzięki ofiarności Parafian, którym z głębi serca dziękujemy, paczki otrzymuje spora liczba rodzin. Żywność przekazywana jest przez Caritas w ramach pomocy Unii Europejskiej.
 
Zespół omawia sprawy organizacyjne na okresowych zebraniach, a decyzje są zatwierdzane przez księdza Proboszcza.
 
Wszystkich, którym bliskie jest niesienie pomocy najuboższym, którzy chcą wspierać potrzebujących swoimi działaniami, zapraszamy do włączenia się w działalność naszej grupy!
 
paczki_swiateczne_samarytanin1 paczki_swiateczne_samarytanin


POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl