Facebook

 

Migawki

Kontakt

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11,  Lublin

Informacje o Instytucie na stronie internetowej 
www.inmk.pl

 Instytut Niepokalanej Matki Kościoła to instytut świecki na prawie diecezjalnym. Jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, a czas powstawania sięga lat 50-tych XX wieku. Podsta­wowym charyzmatem Instytutu jest powołanie do życia całkowicie poświęconego Bogu w świecie. Poprzez swoją konsekrację, członkinie pragną naśladować Niepokalaną w Jej bezgranicznym oddaniu się przez wiarę i miłość Chrystusowi Oblubieńcowi i przez to uczestniczyć w Jej duchowym macierzyństwie wobec Kościoła.

    Cele Członkiń Instytutu:
- dążenie do świętości na drodze praktyki rad ewangelicznych realizowanych w świecie, oraz podejmowanie wysiłku uświęcania świata, zwłaszcza od wewnątrz;

- prowadzenie życia wewnętrznego, w którym szczególny akcent kładzie się na weryfikację swojego życia w świetle słowa Bożego, co trafnie i głęboko  wyraża starochrześcijański znak:

ΦΩΣ-ΖΩΗ   Fos-Zoe (światło-życie)

- pielęgnowanie życia wspólnotowego, wzorowanego na życiu rodzinnym i na życiu pierwszej gminy chrześcijańskiej, „pośrodku Kościoła” rozumianego jako konkretna wspólnota lokalna, w której dana Rodzina Instytutu trwa jako znak (sakrament Kościoła) i jako zaczyn ewangeliczny dla świata. Oprócz życia wspólnego członkinie mogą też prowadzić życie indywidualne.

- służba (diakonia) na rzecz budowania Kościoła jako wspólnoty w Kościołach lokalnych. Instytut pragnie realizować ten cel przede wszystkim poprzez Ruch Światło-Życie, dzieło odnowy Kościoła podjęte z inspiracji Soboru Watykańskiego II.

    Apostolstwo:
- Polega na świadectwie życia konsekrowanego członkiń, które winno być ożywione modlitwą i metanoią, czyli stałą przemianą życia.

- Specyficznym rodzajem zaangażowania jest posługa na rzecz programu ewangelizacyjno-formacyjnego Ruchu Światło-Życie. Instytut pełni posługę tzw. stałej diakonii Ruchu Światło-Życie, uczestnicząc we wszystkich zadaniach, które podejmuje Ruch w Kościele, formując świeckich ku dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu oraz angażując się w program odnowy parafii, wypracowany przez Ruch i uwzględniający najnowsze wskazania Magisterium Kościoła.

- Ponadto członkinie Instytutu zaangażowane są w życie społeczno-polityczne i gospodarcze, m.in. poprzez dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  i promowanie idei Prawda-Krzyż-Wyzwolenie (twórcą obu tych dzieł jest ks. Franciszek Blachnicki).

- Obecne są również w świecie środków społecznego przekazu przez podejmowanie tam pracy zawodowej lub posługi apostolskiej, poprzez własne media, a także przez włączenie się w formację religijną osób pracujących w multimediach.

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl