Facebook

 

Migawki

Kontakt

jan_de_la_salle
Święty Jan de La Salle patron nauczycieli,
przyjaciel dzieci i młodzieży

      Urodził się 30 kwietnia 1651 r. w Reims, we Francji. Religijna atmosfera domowa i wzorowe wychowanie było dla niego dobrym przygotowaniem do czekającej go misji. Mając dwadzieścia siedem lat przyjął święcenia kapłańskie, a dwa lata później uzyskał stopień doktora teologii. Stykając się z wielką nędzą i biedą dzieci postanawia zakładać szkoły, aby im pomóc.
     Odpowiadając na potrzeby tamtych czasów ksiądz Jan de La Salle zakłada w 1682 r. Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Po latach trudów i pracy pedagogicznej zmarł w Rouen dnia 7 kwietnia 1719 r.  
       Celem Zgromadzenia jest służba Bogu i Kościołowi przez kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim. Święty Jan de La Salle był przekonany, że nauczyciele i wychowawcy z powołania są Kościołowi tak potrzebni, jak kapłani czy nawet biskupi, dlatego bracia szkolni chcąc poświęcić się wyłącznie tej misji, nie przyjmują święceń kapłańskich.
    Obecnie około 7 tysięcy braci szkolnych wychowuje dzieci i młodzież w 85. krajach prowadząc szkoły podstawowe średnie i wyższe oraz liczne ośrodki wychowawcze młodzieży trudnej lub opóźnionej w rozwoju.

zgrombraci3         W Polsce Bracia szkolni prowadzą zakłady dla dzieci i młodzieży specjalnej troski, gdzie są wychowawcami lub nauczycielami. Pod ich opieką znajdują się dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie i w Gdańsku. Znaczna część braci katechizuje lub uczy innych przedmiotów w szkołach państwowych. Polscy bracia szkolni pracują również na misjach poza granicami naszego kraju: w Afryce, Francji , Austrii i na Słowacji.
          W Lublinie nasz dom mieści się przy al. Warszawskiej 62. Mieszka w nim czterech braci. Brat Piotr, dyrektor wspólnoty, jest Amerykaninem polskiego pochodzenia, udziela prywatnie lekcji języka angielskiego. Brat Jacek uczy języka angielskiego w prywatnym gimnazjum i studiuje polonistykę na UMCS. Brat Marek katechizuje w gimnazjum, prowadzi scholę przy parafii archikatedralnej i uczy śpiewu w internacie Sióstr Urszulanek. Brat Wiesław uczy w szkole podstawowej katechezy i wychowania fizycznego, studiuje wychowanie muzyczne.
   Bracia szkolni dali światu wielu wybitnych nauczycieli a Kościołowi świętych i błogosławionych. Święty Jan de La Salle został uroczyście ogłoszony patronem nauczycieli.
 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl