Facebook

 

Migawki

Kontakt

Sakrament chrztu świętego jest udzielany po uzgodnieniu terminu z księdzem proboszczem. Rodzice zgłaszają zamiar ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem. Należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka.

Rodzice chrzestni powinni odznaczać się dojrzałością chrześcijańską (życie zgodne z zasadami wiary katolickiej, ukończone 16 lat, sakrament bierzmowania). Jeśli są spoza parafii, przedstawiają zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z własnej parafii.

 

 

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl