Facebook

 

Migawki

Kontakt

Sakrament bierzmowania jest przyjmowany przez młodzież lub dorosłych. W tym sakramencie są umacniane dary Ducha Świętego, które katolik otrzymał w sakramencie chrztu świętego.

 
W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Sebastian Kołodziejski SAC.
 
Przygotowania do sakramentu bierzmowania trwają około roku i składają się ze spotkań formacyjnych oraz praktykowania pobożności katolickiej poprzez uczestniczenie w Mszach Świętych i nabożeństwach oraz przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii.
 
Właściwym miejscem do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Osoby mieszkające poza naszą parafią dostarczają zgodę księdza proboszcza parafii zamieszkania.
 
 
Ze względu na panującą pandemię, istnieje możliwość przełożenia tego sakramentu na następny rok lub przyjęcia go poza naszą parafią. Osoby, które nie zdecydują się na przyjęcie bierzmowania w tym roku w naszej parafii, otrzymają odpowiednie dokumenty umożliwiające przystąpienie do tego sakramentu poza parafią.
 
bierzmowanie2008.2

 

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl