Facebook

 

Migawki

Kontakt

 
Parafialna Poradnia Rodzinna: spotkania indywidualne, mgr Justyna Grabek-Kozera, tel. 600 948 626
 
Kurs przedmałżeński: poniedziałki Wielkiego Postu, 19:00
 
ZASADY PRZYGOTOWANIA NARZECZONYCH DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1.Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej - winno mieć ono miejsce przynajmniej na trzy miesiące przed dniem zaślubin. Podczas tego spotkania duszpasterz informuje narzeczonych o poszczególnych etapach przygotowania do zawarcia Małżeństwa oraz spisywany jest protokół z rozmów duszpastersko - kanonicznych. Wcześniej powinien być zarezerwowany termin zaślubin.
 
2.Katechezy przedślubne z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego oraz liturgii sakramentu małżeństwa.
 
3.Indywidualne spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej z Doradcą Życia Rodzinnego na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 
4.Dzień skupienia dla narzeczonych połączony z Mszą Świętą, konferencją i możliwością skorzystania z sakramentu pokuty.
 
I niedziela miesiąca
 • Kościół rektoralny pw. św. Wojciecha, ul. Podwale 15, godz. 15:00

II niedziela miesiąca

 • Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (ks. Salezjanie), ul. Kalinowszczyzna 3, godz. 15:00
 • Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Roztocze 1, godz. 16:00

III niedziela miesiąca

 • Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15, godz. 15:00

IV niedziela miesiąca

 • Parafia pw. św. Jana Pawła II, ul. bp. Mariana Fulmana 9, godz. 15:00
 
 
5.Dwie spowiedzi przedślubne - pierwsza na początku przygotowań do ślubu, druga - w ostatnim tygodniu przed zawarciem sakramentu.
 
 
***
 
Za przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa odpowiedzialne są parafie. Dla aktualnie studiujących i pracowników naukowych możliwe jest przygotowanie w ramach kursów przedmałżeńskich organizowanych przez poszczególne Duszpasterstwa Akademickie.
 
W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach, gdy niemożliwe jest odbycie w/w przygotowania w normalnym trybie (np. narzeczeni pracują za granicą lub jedno z nich) dopuszczalne jest przygotowanie w formie skumulowanej czasowo (przy zachowaniu wszystkich elementów treściowych) - tzw. "kursy weekendowe".
Można je odbyć wyłącznie po otrzymaniu pisemnego skierowania od księdza proboszcza w Ośrodku Duszpasterskim przy ul. Staszica 16 w Lublinie.

Zgłaszający się do kancelarii narzeczeni, już po wcześniejszej rezerwacji daty i godziny ślubu, przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • aktualne świadectwo chrztu (z adnotacją, że w Księdze Chrztu nie ma wpisu o wcześniej zawartym małżeństwie - wydaje Parafia, gdzie był udzielony Sakrament Chrztu - data wydania świadectwa nie starsza niż 3-6 miesięcy);
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na Świadectwie Chrztu - wydaje Parafia, gdzie był udzielany sakrament bierzmowania);
 • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego (jeżeli takowy kurs już został ukończony);
 • 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (data ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące, stąd data ważności, wypisana na zaświadczeniu, nie może być wcześniejsza od daty ślubu);
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka.
 
***
 
Dekoracja wnętrza kościoła
Za dekorację wnętrza naszego kościoła odpowiedzialna jest florystka, pani Aneta Stanuch.
Dane kontaktowe można uzyskać w kancelarii.
 
 
 
***
 
Muzyka podczas liturgii ślubnej
Za wykonywanie muzyki podczas liturgii ślubu odpowiedzialny jest organista parafialny, pan Łukasz Dembiński.
Dane kontaktowe można uzyskać w kancelarii.
 
 

Do każdego ślubu przykładana jest jednakowa staranność w kwestii muzyki. Można wybrać propozycje z powyższego pliku - na jedną część Mszy, na kilka, lub na całą Mszę.

 

Nie wszystkie utwory i piosenki, które często słyszymy na ślubach lub w internecie, nadają się na Mszę! Przepisy zabraniają wykonywania utworów niedopuszczonych do liturgii, lub utworów zapożyczonych z filmów czy muzyki rozrywkowej.

 

Jest możliwa współpraca ze skrzypkami, śpiewakami, wokalistami, zespołami wokalnymi. Warunkiem jest ustalenie poprawnego repertuaru. Instrumentami zazwyczaj dopuszczalnymi podczas Mszy są skrzypce i gitara klasyczna. Niedopuszczalnymi są np.: keyboard, perkusja, gitara elektryczna…

 

Jeśli ma wystąpić zespół, wówczas kompromisowo dzielimy się częściami Mszy. Organy grają na Wejście, Komunię, Marsz wyjściowy oraz części stałe. Zespół wtedy wykonuje Ofiarowanie, Uwielbienie po Komunii, Zakończenie oraz ewentualnie chwilę przed rozpoczęciem Mszy.

 

Gra innych osób na życzenie na organach (np. ktoś z rodziny) jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy osoba grająca jest wykształconym organistą (stopień muzyczny, szkoła organistowska) i posiada wiedzę na temat liturgii. Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie za zgodą księdza Proboszcza oraz organisty parafialnego.

 

Repertuar musi być ZAWSZE zatwierdzony przez organistę parafialnego.

POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl