Facebook

 

Migawki

Kontakt

Przy zgłaszaniu w kancelarii pogrzebu rodzina zmarłego przedstawia wyciąg aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz ustalony czas i miejsce pogrzebu.
 
Jeśli zmarły nie mieszkał na terenie naszej parafii, przy zgłaszaniu pogrzebu konieczne jest dostarczenie zgody księdza proboszcza parafii, do której należał zmarły.
 
Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie.
Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie.
A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl